Design & Verification Engineer Member ( chip bán dẫn) – Gross 250,000 ~ 30,000 Yên

(Tiền thuê nhà, điện nước do cty trả )

Tiền thưởng: Được trả hai lần một năm (mùa hè và mùa đông).

RYOUBI VIETNAM CO., LTD. Việc làm chính thức Quận 3 SE, phân tích và thiết kế hệ thống, Phát triễn, Thiết kế, Coding, kiễn tra

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm phần mềm • Thiết kế linh kiện điện tử • Bán sản phẩm

Hình thức tuyển dụng

Việc làm chính thức

Ngành nghề tuyển dụng

Design & Verification Engineer Member ( chip bán dẫn) – Gross 250,000 ~ 30,000 Yên (Tiền thuê nhà, điện nước do cty trả ) Tiền thưởng: Được trả hai lần một năm (mùa hè và mùa đông).

Lý do tuyển dụng

Mở rộng kinh doanh

Nội dung công việc

Sử dụng các thông số kỹ thuật do khách hàng yêu cầu làm đầu vào, thực hiện công việc xác minh thiết kế cụ thể bằng các ngôn ngữ sau.

ĐẦU RA

Thông số kỹ thuật chức năng (tiếng Anh)

Thông số kỹ thuật lắp (tiếng Anh)

RTL (Verilog / SystemVerilog) hoặc tổng hợp cấp cao (SystemC / C / C ++)

Chiến lược xác minh (tiếng Anh)

Bảng mục xác minh (tiếng Anh)

Kịch bản xây dựng / xác minh môi trường xác minh (SystemVerilog / SVA / UVM / C)

Hướng dẫn sử dụng môi trường xác minh (tiếng Anh)

Báo cáo kết quả xác minh (tiếng Anh)

 

Bằng cấp

  • Số năm kinh nghiệm: 3 năm
  • Tiếng Anh giao tiếp căn bản
  • Kỹ năng yêu cầu:

+ Ngôn ngữ Verilog hoặc ngôn ngữ tổng hợp cấp cao (SystemC / C / C ++)

+ Kỹ năng ưu tiên: Ngôn ngữ SystemVerilog, công nghệ tổng hợp cấp cao (Synopsys / Cadence)

Thời gian tuyển dụng: Sau tháng 11 năm 2022 (Sau khi tuyển dụng và đào tạo tại cty ở VN (khoảng 3 tháng), sau đó sẽ đến Nhật làm 1~2 năm

Quốc tịch

- Việt Nam

Ngôn ngữ

- Vietnamese
- English

Nơi làm việc

TOKYO, NHẬT BẨN

Thời gian làm việc

08:30 ~ 17:30

Lương

0 USD/Tháng

Gross 250,000 ~ 30,000\ ( lương ở Nhật)\

(Tiền thuê nhà, điện nước do cty trả )

Tiền thưởng: Được trả hai lần một năm (mùa hè và mùa đông).

Ngày lễ và ngày nghỉ

Thứ 7, Chủ Nhật, và các ngày nghỉ lễ khác theo pháp luật Việt Nam

Chế độ đãi ngộ

(Tiền thuê nhà, điện nước do cty trả )

Tiền thưởng: Được trả hai lần một năm (mùa hè và mùa đông).

<<Thông tin ứng tuyển>>

Xin hãy bấm vào nút 『ỨNG TUYỂN』để tạo đơn ứng tuyển, xin hãy gửi đi sau khi điền các thông tin cần thiết.

Sau khi kiểm tra cẩn thận đơn ứng tuyển của bạn, người liên hệ của chúng tôi sẽ liên lạc để hẹn ngày giờ phỏng vấn chi tiết với bạn

Nếu cần thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua điện thoại.

Ứng tuyển

© 2015 Ryoubi Viet Nam. All Rights Reserved.